Oprogramowanie niezbędne do gry w kasynie

Oprogramowanie niezbędne do gry w kasynie - edytować poniższy art

Zasady dotyczące zakazanych programów

Podłoże i cel

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż użytkownicy naszego serwisu chcą doskonalić swoje umiejętności gry w pokera, a tym samym osiągać lepsze wyniki podczas gry przy naszych stołach. Istnieje wiele technik, które można wykorzystać dla osiągnięcia tego celu. Naszym zdaniem, nie wszystkie z dostępnych tooli są zgodne z zasadami "fair play". Celem niniejszych zasad jest rozgraniczenie technik, które można wykorzystać przy doskonaleniu swoich umiejętności i technik, które są zakazane na CasinoEuro.

Po pierwsze, gracze muszą pamiętać, że najlepszym sposobem na skuteczną grę są wiedza i doświadczenie. Zachęcamy do ich zdobywania. Graczom zainteresowanym doskonaleniem swoich umiejętności polecamy również wartościowe książki.

Obiecujemy, a jednocześnie ostrzegamy graczy, że będziemy stosować surowe zasady dotyczące używania zabronionych programów. W przypadku używania programów typu „poker bot", zmowy lub innych form oszustwa nasze procedury są bezwzględne.

Naszym celem jest zapewnienie równych szans wszystkim graczom i jesteśmy gotowi podjąć niezbędne kroki, by to wyegzekwować. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili i według własnego uznania do zmiany niniejszych zasad.

Słowo o programach typu "poker bot"

Uważamy, że gracze, w imieniu których decyzje lub czynności podejmują zautomatyzowane programy typu „poker bot", popełniają oszustwo. Wszyscy gracze muszą mieć poczucie, że pod względem technologicznym w niczym nie ustępują pozostałym rywalom. Aby tego dopilnować, zabroniliśmy używania tego typu programów.

Precyzyjnie mówiąc, graczowi nie wolno używać tego typu programów, ani pozwalać, aby działały one, gdy gracz jest zalogowany na swoim koncie. Zakaz ten obejmuje wszystkie gry, w tym turnieje i gry typu „ring", wszystkie waluty, w tym pieniądze prawdziwe i wirtualne.

W grach dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu mogą uczestniczyć tylko ludzie. Korzystanie z programów wykorzystujących sztuczną inteligencję, procesów, aplikacji i wszystkich innych form oprogramowania i sprzętu - w tym programów określanych mianem „poker bot" lub „auto folder" - przy podejmowaniu decyzji lub wykonywaniu czynności związanych z grami dostępnymi na stronach naszego serwisu jest zabronione, niezależnie od tego, czy działają one samoczynnie czy pod kontrolą człowieka.

Uczciwa i nieuczciwa przewaga

Poprzez analizę historii rozdań gracze mogą zapoznać się ze stosowanymi schematami, silnymi i słabymi stronami swojej gry (i gry przeciwników), a tym samym określić te elementy, które należałoby poprawić. Nasze oprogramowanie umożliwia dostęp do pełnej historii rozdań, ale zdajemy sobie sprawę, że niektórzy gracze potrzebują bardziej szczegółowych informacji.

Dozwolone jest używanie programów rejestrujących historię rozdań w celu nakreślenia profilu gracza oraz profili jego przeciwników, grających przy tym samym stole.

Przykładem mogą być programy PokerTracker oraz Texas Calculatem, umożliwiające szczegółową analizę statystyczną historii rozdań, wyniki której mogą być bardzo przydatne. Programy te, oprócz analizy gry samego użytkownika, umożliwiają również opracowanie profilu gry przeciwników. W podobny sposób skrupulatny gracz mógłby opracowywać profile przeciwników, korzystając po każdym zakończonym rozdaniu z dostępnej w serwisie funkcji „Player Notes" (Notatki gracza). I jako takie, programy te są dozwolone.

W przeciwieństwie do powyższego, programy wykorzystujące dane zgromadzone nie przez samych graczy w wyniku uczciwej gry są niedozwolone. Programy, które wykorzystują wymienne nośniki danych są niedozwolone. Graczom nie wolno stosować zmowy, udostępniać informacji o nieodkrytych kartach i działać wspólnie przeciwko innym graczom. Zabronione jest również korzystanie z oprogramowania umożliwiającego udostępnianie tych informacji lub profili graczy.

Przykładem mogą być programy PokerEdge oraz CardAnalyzer, umożliwiające opracowywanie bazy danych zawierającej profile graczy. Dostęp do tych danych wiąże się z wnoszeniem opłaty abonamentowej. Programy takie umożliwiają użytkownikom dostęp do profili graczy, przeciwko którym do tej pory nie grali. Naszym zdaniem zapewnia to nieuczciwą przewagę. I jako takie, programy te są zabronione.

Przykłady dozwolonych programów

Dozwolone jest stosowanie następujących programów (lista nie jest kompletna):

 • GameTime+
 • PokerAce Heads Up
 • PokerOffice
 • PokerTracker
 • PokerWeapon
 • Texas Calculatem

Przykłady zabronionych programów

Zabronione jest stosowanie następujących programów (lista nie jest kompletna):

 • PokerEdge
 • PokerProphecy
 • PokiBot
 • StarSpy
 • WinHoldem

Kontrola i sankcje

Witryna wykorzystuje wysoko rozwinięte metody rozpoznawania zabronionych programów oraz udaremnienia posługiwania się nimi. Technologia ta stanowi rozszerzenie systemów bezpieczeństwa do wykrywania prób zmowy i jest wielopoziomowo zintegrowana z architekturą klienta i serwera.

W interesie obydwu stron leży bezpieczeństwo oraz integralność gry. Jest to nierozłączna część bezpieczeństwa, jakie oferujemy wszystkim naszym graczom.

Witryna zastrzega sobie prawo do zamknięcia kont, przejęcia środków oraz zakazania gry na CasinoEuro, jeśli gracz posługuje się niedopuszczalnymi programami lub dopuści się oszustwa.

Dodatkowe informacje

Jeśli Użytkownik zamierza skorzystać z programu nie znajdującego się na powyższej liście, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej i przekazanie informacji o programie, w tym jego nazwy i adresu URL do strony, z której można go pobrać. Po zapoznaniu się z danym programem podejmiemy decyzję, czy jego używanie jest dozwolone.